Skip to content →

Onderzoeksresultaten

Universiteit van Oregon:

In 2007 werd een meditatiegroep vergeleken met een groep die zich beperkte tot de standaard ontspanningsoefeningen. Na een week dagelijkse beoefening bleek dat de meditatiegroep bij rekentesten beter presteerden. Daarbij hadden ze minder stress en raakten ze minder snel vermoeid.

 

Onderzoek van de Universiteit van Californië:

Meditatie stimuleert de aanmaak van cellen in hersengebieden die worden geassocieerd met het verwerken en uiten van emoties. Dit is een mogelijke verklaring waarom mensen die regelmatig mediteren anders met tegenslagen kunnen omgaan.

 

Universiteit van Wisconsin:

Wetenschappers ontdekten dat de activiteit in de linker voorhersenen actiever is bij mensen die mediteren. Dit gebied in de hersenen wordt geassocieerd met positieve emoties, enthousiasme en een positieve kijk op het leven. Ook kwam een versterking van het immuunsysteem naar voren uit de onderzoeksresultaten.

Daarnaast hebben studies aangetoond dat de hersengolfpatronen van mediterende mensen veranderen. Bèta golven, die duiden op actief denken, waarnemen en waken, nemen af. En thèta hersengolven, die worden geassocieerd met een diepe staat van mentale rust en fysieke ontspanning, worden actiever.

 

Radboud Universiteit Nijmegen:

Radboud Universiteit Nijmegen deed onderzoek naar het effect van aandachttraining op mensen met depressie en angsten. De deelnemers meldden een verbeterde kwaliteit van leven en een afname van lichamelijke en psychische klachten.

 

Universiteit Harvard:

Wetenschappers toonden aan dat meditatie een reactie in lichaam en geest teweegbrengt die precies het tegenovergestelde is van stress. De ademhaling wordt rustiger, de bloeddruk en de productie van stresshormonen nemen af. De bloedvoorziening naar de huid en spijsverteringsorganen neemt toe.

 

Universiteit van Yale:

Onderzoek uit 2005. Wie tweemaal per dag twintig minuten mediteert, heeft na drie maanden meer cellen in het hersengebied dat verantwoordelijk is voor het sturen van aandacht. Door regelmatig mediteren leer je je aandacht beter te sturen. Op den duur leer je irrelevante informatie beter te negeren en kun je emoties en dwangmatige gedachten makkelijker loslaten. Daarbij zul je minder last ondervinden van fysieke ongemakken. Onderzoek heeft uitgewezen dat beoefenaars van meditatie een hogere pijngrens hebben. Meditatie leidt tot blijvende veranderingen in de hersenactiviteit.

 

Verscheidene onderzoeken tonen eveneens aan dat deelnemers van meditatie/aandachttrainingen minder kans hebben om terug te vallen na een depressie en dat meditatie/aandachttraining mentale problemen en stress helpt te verlichten en het psychologisch functioneren verbetert.

Bronnen: Bedrijfsyoganederland.nl en  M.Teijgeler